Skip links

9 Merkez Atölyesi

Human Design Sisteminde “Merkezler” Beden Grafiğinin içinde yer alan geometrik şekillerdir. Merkezler, tasarımımızda enerjiyi yani yaşam gücünü alan ve dönüştüren odak noktalarıdır. Dokuz Merkezin her birinin kendine özgü biyolojik ilişkisi vardır.

 

9 Merkez, dokuz geometrik şekille temsil edilir ve bir Human Design haritasının ana yapı taşlarıdır. Merkezler Tanımlı (renkli) veya Tanımsız (beyaz) olabilir. Tanımlı ve Tanımsız Merkezlerin farklı rolleri vardır. Merkezlerin temaları birbirini etkiler ve işleyiş biçimlerini ifade eder. Merkezlerin Tanımlanma ve birbirine bağlanma şekli bireyin tasarımının Tipini ve Otoritesi’ni belirler.

 

Merkezlerin birkaç kategorisi vardır.

  • Bizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak harekete geçiren baskıyı temsil eden Baskı Merkezleri vardır. 2 Baskı Merkezi Baş ve Kök'tür.
  • Diğer bir grup Motor Merkez olarak sınıflandırılır; çalışmak ve aktif olmak için fiziksel enerjimizi somutlaştırırlar. 4 Motor Merkez: Kök, Sakral, Kalp ve Solar Pleksus'tur.
  • Kendimiz ve başkaları hakkındaki farkındalığı ve bilgiyi alma ve işleme yeteneğimizi temsil eden Farkındalık Merkezleri vardır. Üç Farkındalık Merkezi, Dalak, Ajna ve Solar Pleksus'tur.
  • Ayrıca yukarıdaki gruplara dahil olmayan işlevleri farklı olan Benlik ve Boğaz Merkezleri vardır.

Atölyede Merkezler, işlevleri ve biyolojik ilişkilerini ele alıyoruz. Her buluşma 2 - 2,5 saat sürelidir.

1. Buluşma: Baskı Merkezleri: Kök ve Baş
2. Buluşma: Farkındalık Merkezleri: Dalak, Ajna ve Solar Pleksus
3. Buluşma: Motor Merkezler: Ego ve Sakral
4. Buluşma: Benlik ve Boğaz Merkezleri

error: Content is protected !!